Lavia-Seuran historiaa

Kotiseutuyhdistys Lavia-Seura perustettiin 9.3.1979 Suomelan koululla. Perustamiskokouksen puheenjohtajana toimi Jukka-Pekka Pitkäjärvi. Lavia-Seura on Suomen Kotiseutuliiton jäsen.

Yhdistysrekisteriin Lavia-Seura merkittiin 15.9.1980. Yhdistyksen säännöt on päivitetty vuonna 2024.

Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin opettaja Heikki Haapaniemi (1979-1984). Seuraavina puheenjohtajina ovat toimineet kotiseutuneuvos Arvo Harjunmaa (1985), rehtori Jukka-Pekka Pitkäjärvi (1986-2000), kotitalousopettaja Virpi Suuriniemi (2001-2008) ja rakennusarkkitehti Eija Hesso (2008-2021). Nykyinen puheenjohtaja on Jyrki Ohristo. Jäseniä on noin 400, monet heistä kesälavialaisia tai kokonaan muualla asuvia.

Toimikuntien historiaa

Ensimmäisessä syyskokouksessa 20.11.1979 päätettiin perustaa neljä toimikuntaa: julkaisu-, retki-, piha- ja kansallispukutoimikunta. Viimeksi mainittu sai työnsä päätökseen 1985. Tuolloin uutena toimikuntana aloitti juhlatoimikunta. Myöhemmin on valittu Sampakosken taistelun muistomerkki -toimikunta (1996) ja Tulosen mökki -toimikunta (1998).

Julkaisutoimikunta

Lavia-Seura toimittaa vuosittain isänpäivän edellä ilmestyvää Lawiaa-julkaisua. Julkaisu sisältää vanhaa perinnettä ja muistitietoa sekä paljon kuvia. Kansikuvapiirros on ollut vuodesta 1979 lähtien Erkki Huidanlahden piirtämää tallennettua lavialaista kotiseutukulttuuria. Vuosina 2012-2016 kansikuvan piirsi pilapiirtäjänä tunnettu Kerberos eli Kalevi Laalo. Vuodesta 2017 alkaen kansikuvan on tehnyt graafikko Elina Rajala. Päätoimittajina ovat toimineet Pertti Virtanen (1979-1996), Eija Hesso (1997-2021) ja Heta Tuomisto (2022-)

Juhlatoimikunta

Ensimmäisen toimintavuoden tavoite oli järjestää kotiseutujuhla, joka toteutettiin yhdessä museolautakunnan kanssa. Juhlasta on tullut jokavuotinen perinne. Sitä vietetään vuosittain Lavialaisena suviehtoona Lavia-viikon lauantaina. Suviehtoon kohokohtia on laadukkaan lavialaisen eli Yks tämmösen nimeäminen.

Kansallispukutoimikunta

1970-luvulla virisi innostus saada Laviaan oma kansallispuku. Tekstiilityönopettaja Kyllikki Karimäen johdolla toimineen kansallispukutoimikunnan pitkäaikaisen ja monivaiheisen työn tuloksena vuonna 1985 valmistui Lavian naisen puku. Kansallispuvun tekoa, valmistusohjeita ja kaavoja voi tiedustella Lavia-Seuralta.

Retkitoimikunta

Toimikunta perustettiin syventämään asukkaiden kotiseututuntemusta. Varsin suosittuja retkiä on järjestetty Lavian lisäksi ympäri Suomea. Lisäksi tehdään teatteriretkiä.

Muu toiminta

Toimikuntien ohessa myös johtokunta on tehnyt perinteen vaalimistyötä. Lavialaista muistitietoa on tallennettu kaseteille. Vuodesta 1982 Teuvo Setälä on kuvannut Lavia-Seuralle vanhoja rakennuksia.

Vuonna 2001 julkaistiin sananparsikirja Laviasta eikä mistään ahtaasta. Kirjassa on seuran tallentamista, yksityisiltä henkilöitä saaduista sananparsista noin kolmasosa. Sananparsikirjassa on 50 Erkki Huidanlahden piirtämää kuvaa.

Vuonna 2001 toteutettiin Leader-rahoitteinen Taltioi ja markkinoi -hanke, johon Teuvo Setälä kuvasi lavialaista eloa, oloa ja maisemaa vuosituhannen vaihteessa.

Vuosina 2002-2004 toteutettiin kaksi Leader-rahoitteista hanketta. Myllykylässä tehtiin iso maisemointi- ja siistimishanke koskimaisemassa ja Viljasen vanhan myllyn raunioilla. Kohteessa on myös kaksi merkittyä kivikautista asuinpaikkaa. Tielaitos entisöi samalla 100-vuotiaan Myllykylän kivisillan. Kohde on vanhan Lavia-Kankaanpää-tien varrella.

Toinen hanke tallensi Peräkylän Puistokadulla maanviljelijä, sotaveteraani Antti Kampin kivimuseon tiedot puhuttuna, kuvina ja tarkistettuina teksteinä.

Vuosina 2005 ja 2006 toteutettiin Leader-hankkeena koulutus- ja tallennushanke, jolla Lavian purpurin 1800-luvulta peräisin olevan hääpurpurin taito siirrettiin uusille osaajille. Lavia-Seurassa oli tanssittu purpuria jo 1980-luvulla, tämä esitys myös tallennettiin videolle.

Uusissa hankkeissa tehtiin ensin nuottikirja, josta otettiin 100 kappaleen painos. Kansikuvan piirsi Elisa Niemelä. Nuotit piirsi digitaaliseen muotoon Pentti Tammiaho Lavian-Kiikoisten soittokunnasta.

Topi Jokela sovitti musiikin eri soittimille ja purpurisoittajat harjoittelivat hänen johdollaan vuoden verran. Musiikki levytettiin Suomelan koululla ja levyjä valmistettiin 100 kappaletta.Purpuritansseja opiskeltiin myös vuoden päivät, ohjaajana toimi Rauni Merilaita ja asiantuntijana Birgit P. Jaakola.Vuoden 2006 lopussa purpurista tehtiin DVD-tallenne Vivalde Oy:n kanssa. Purpuriin osallistui yli 30 tanssijaa ja kymmenkunta soittajaa. Hanketta veti Virpi Suuriniemi.