Lawiaa 1995

SISÄLLYSLUETTELO

 • Jumala luo uutta. Tellervo Kuusiranta
 • Onnea 125-vuotiaalle. Anja Saarinen
 • Kansikuvan kertomaa. Kauko Jylli
 • Joulun valot. Hilkka Harolin
 • Härssy ja marssi
 • Korpihautausmaan synty. Janne Hakala
 • Kun sota saapui Soronpäähän. Pauli Viljanen
 • Heidän ansiostaan säilyi vapautemme
 • Kun vihollista vaihdettiin. Kauko Jylli
 • Lavia, aseveljeni kotipitäjä. Kalle Päätalo
 • Sinitaivaan alla. Kerttu Suominen
 • Lavian asutushistoriaa XVII. Arvo Harjunmaa
 • Pula-ajan koulumuistoja. Antti Vehkalahti
 • Vanha paikallisnimistö - unohtumassako? Matti Jokioinen.
 • Hirven jaakaus ja paimennus. Erkki Huidanlahti
 • Kivi-Rintala. Matti Pärssinen
 • Linja-autoliikenteen vaiheet Laviassa II. Pekka Pitkäjärvi
 • Lavian muuttuneita tienvarsia
 • Amalia ja Iisakki Toivolan suvun sukukokous Laviassa. Hilkka Harolin (o.s. Iso-Kivijärvi)
 • Ilmoituksia ja lavialaisia sananparsia

KANSI: HARMAAN TILAN PIHAPIIRIÄ PERÄKYLÄSSÄ. ERKKI HUIDANLAHTI